دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) تخفيف شهريه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال در نيمسال بعد. 2) معرفي دانشجويان به خوابگا ههاي خودگردان تحت نظارت موسسه. 3) اعطاي وام شهريه دانشجويي. 4) نشاني: خرمشهر، ميدان معلم. تلفن: 53540150-53547731-061

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30988 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30989 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30990 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
30991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید