دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) مطابق سنوات گذشته، موسسه براي اسكان دانشجويان غيربومي، هماهنگي لازم را با خوابگاه هاي خودگردان انجام خواهد داد. 2) دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 3) دانشجوياني كه در آزمون ورودي كارشناسي رتبه كمتر از 1000 كسب كرده باشند ، از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد . 4 دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حائز رتبه شوند، از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 5) نشاني سازمان مركزي (ساختمان شماره 1): مشهد، بلوار معلم، معلم 69 كدپستي:9189899363 تلفكس: 5-8661770-051

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30898 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 6
30899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30900 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30901 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30902 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید