دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31276 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31277 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31278 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید