دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

نشاني: گيلان، لاهيجان، ميدان شيخ زاهد، خيابان نخجير شرقي. كدپستي: 4415173795 تلفن:3-42420291-0

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
31422 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31423 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31428 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 10
31429 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 10
32976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32977 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32978 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32979 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید