دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

نشاني: جهرم، بلوار معلم، خيابان 25 متري انديشه. كدپستي: 741765594 تلفن:98-54233094 نمابر:54227802-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 10
31106 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
31998 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
32701 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32702 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
32703 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
32705 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید