دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 140
30140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران میکروبیولوژی صرفا سوابق زن و مرد 60
31569 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 6
31570 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی آمار صرفا سوابق زن و مرد 10
31879 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 90
31881 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا سوابق زن و مرد 90
33088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 48
33089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48

نظر خود را بنویسید