دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه دانشجويي برخودار خواهند شد. 2) امكانات رفت و آمد، غذاي گرم روزانه و امكان محدود خوابگاه خواهند داشت. 4) نشاني: ساوه، ميدان شهرداري، بلوار ولي عصر(عج)، ميدان عاشورا، ساوجي 12تلفن:5-42228093 نمابر:42228096-086

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31736 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 6
31737 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31738 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31739 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31740 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 6
31741 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31742 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31743 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31744 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31745 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31746 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی صرفا سوابق زن و مرد 10
33220 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید