دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ایوانکی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي كشوري حائز رتبه شوند از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار مي گردند. 2) بر اساس ضوابط داخلي شوراي مؤسسه به دانشجويان ممتاز هر ترم تحصيلي تخفيف ويژه ارائه خواهد شد. 3) نشاني: ايوانكي، جاده خاوران، بعد از پاكدشت، شهر ايوانكي ( 50 كيلومتري تهران )، بلوار آيت ا... طالقاني .تلفن: 3- 4221262-0232

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32630 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 18
32631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
32632 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
32633 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 18
32634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 18
32635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 18
31038 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6
31039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31043 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 10
31044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31045 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 10
31046 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31047 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
31985 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
31986 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
32636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
32637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
32638 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 18
32639 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 18
32640 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید