دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31546 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31547 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31548 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 32
31878 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 32
32070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33064 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
33066 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
33067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید