دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) موسسه داراي 2 خوابگاه خودگردان ويژه خواهران ميباشد. 2) جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت موسسه مراجعه نماييد. 3) نشاني: شيراز، خيابان همت جنوبي، 8489171858 تلفن: 38422788-38321444نمابر:38425060-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32696 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 18
31093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31100 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
31997 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32697 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32698 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32699 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32700 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید