دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) موسسه داراي ساختماني مجهز به امكانات آموزشي و رفاهي متناسب از قبيل كارگاه و آزمايشگاه هاي اختصاصي رشته هاي فني، كتابخانه، اينترنت وايرلس پرسرعت، سالن غذاخوري مجهز و ... مي باشد. 2) ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي پذيرد. 3) سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه مي باشد. 4) نشاني: آبيك، جنب اتوبان، انتهاي بلوار نيايش.تلفن: 9-32894858-028

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32754 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری با آزمون زن و مرد 18
32755 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
32756 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
31161 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31162 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31163 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31164 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی مخابرات صرفا سوابق زن و مرد 10
31851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 32
32757 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
32758 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
32759 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30
32760 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 30
32761 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32762 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید