دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) شرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگا ههاي خودگردان فراهم م يباشد. 2) نشاني: كرمان، بزرگراه عاشقان ولايت (كمربندي)، نرسيده به سه راه جوپار، سمت راست.تلفن: 40-33243535-034

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18688 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
31279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31285 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید