دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

نشاني ساختمان شماره يك: گرگان، خيابان ملاقاتي، جنب اتاق تعاون. تلفن: 10-32251606-017 نشاني ساختمان شماره دو: گرگان، خيابان آيت اله كاشاني، روبروي مركز تحقيقات كشاورزي. تلفن: 321377-017

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30137 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 35
31859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 32
31860 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 32
31861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 27
31862 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 32
31863 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی صرفا سوابق زن و مرد 90
31864 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 90
31865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی مواد غذایی صرفا سوابق زن و مرد 90
31866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 90
32924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید