دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. 2) به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي گيرد. 3) اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار خواهد شد. 4) به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت. 5) اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سال هاي گذشته تمهيداتي را فراهم خواهد نمود. 6) نشاني: مشهد، بلوار طرقبه، نبش معلم 4 تلفن:34230561-051

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز با آزمون زن و مرد 35
32505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون زن و مرد 18
30914 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30915 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
30916 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30917 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
32506 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32507 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
32508 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 18
32509 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32510 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید