دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشگاه در موقعيت مناسب شهري واقع شده و درخصوص اسكان، دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي شوند. 2) نشاني: بابلسر، بلوار شهيد شريفي، خيابان شهيد كهن، كوچه شهيد محمد حسي نپور، پلاك 11 .تلفن 52522147-5239301-0112

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31571 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
31572 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
32076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
33093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید