دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) در اين موسسه خوابگاه هاي خصوصي به دانشجويان دختر و پسر معرفي مي شود. 2) دانشجويان برتر علمي از تخفيف شهريه برخوردارم يشوند. 3) نشاني: شيراز، بلوار اميركبير، شهرك والفجر، ابتداي فجر غربي. تلفن:7-8420007 نمابر: 8420008-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31111 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 6
31112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31113 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31114 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31115 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31116 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31117 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31118 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31119 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کاردانی فنی جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید