دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب 50و40و30 درصد برخوردار خواهند شد. 2) تهيه خوابگاه و تأمين مسكن در حد مقدورات براي معرفي به خوابگاه خودگردان امكان پذير است. 3) داوطلبان پذيرفته شده در اين موسسه بايستي در تاريخ تعيين شده توسط سازمان سنجش از طريق وب سايت موسسه جهت ثب تنام و كسب اطلاعات بيشتر مراجعه فرمايند. 4) نشاني: مازندران، فريدونكنار، خيابان امام(ره)، جنب مخابرات. تلفن 35667241 نمابر:35667240-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31573 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31574 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31575 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 6
31576 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31577 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31580 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31581 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31582 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
32077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
33096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید