دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پویش - قم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) خوابگاه براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي برادران. 2) تسهيلات براي دانشجويان مستعد در طول تحصيل. 3) نشاني: قم، انتهاي بلوار محمد امين، بلوار غدير، بعد از پمپ بنزين, كوي 11 تلفن:15-32855011 نمابر: 32855016-025

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31242 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31243 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31244 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31245 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31246 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31247 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31248 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31249 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31250 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31251 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31252 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
32851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 18
32853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید