دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيأت موسس تخفيف ويژه اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد. 2) دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات بصورت خودگردان معرفي خواهند شد. 3) دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 4) به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه م يگردد. 5) نشاني: مازندران، چالوس خيابان هفده شهريور، كوچه فلسطين. تلفن:52217626 نمابر:52217785-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31584 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31585 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31586 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31589 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31590 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31591 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31592 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
33097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید