دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان دختر و پسر می توانند از خوابگاه خودگردان استفاده نمايند. 2) به دانشجويان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير 100و50و30 درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد. 3) اين موسسه با بنياد شهيد و امورايثارگران قرارداد همكاري دارد. 4) موسسه داراي سلف سرويس مكانيزه م ي باشد . 5) نشاني :ساختمان مركزي: شيراز، خيابان ملاصدرا، روبروي دانشكده مهندسي شماره 2. تلفن32318982 و 32318983-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31120 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
32711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
49012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید