دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به رتبه هاي برتر دانشجويان تخفيف دانشجويي تعلق مي گيرد. 2) نشاني: قائمشهر، ميدان امام خميني، ابتداي جاده بابل، جنب كوچه شكوه. تلفن:42261589-42261624 نمابر:42261594-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31593 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31594 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31595 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 6
31882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 32
31883 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 32
31884 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی صرفا سوابق زن و مرد 54
33100 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید