دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) موسسه داراي يك ساختمان آموزشي و اداري، دو كارگاه و سايت رايانه، بوفه، كتابخانه تخصصي و كتابخانه مجازي، نمازخانه، پايگاه بسيج، امور فرهنگي و تربيت بدني، سامانه پاسخگويي crm انجمن هاي علمي، تخفيف براي دانشجويان برتر، دانشجويان كسب كننده مقام علمي و ورزشي. 2) مؤسسه فاقد خوابگاه مي باشد . 3) نشاني : بهشهر ، انتهاي خيابان امام، زير خط راه آهن تلفن:34543680-34546378-34546377-34546379-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31596 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31597 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31598 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31599 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31600 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
33102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33103 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید