دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31264 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 6
31266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31267 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31268 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31269 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 5
31270 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 5
31271 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 5

نظر خود را بنویسید