دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين موسسه به دانشجويان برتر در هر نيمسال تخفيف 50 تا 15 درصدي اعطا مي نمايد. 2) همچنين اين موسسه به دانشجويان جديدالورودي كه در مقطع قبلي معدل بالاتر از 17 كسب كرده باشند در بدو ورود تخفيف 5 درصدي اعطا م ينمايد. 3) نشاني: فولادشهر، خيابان آيت اله طالقاني، محله 2a تلفن:20-52636319-031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30709 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 6
30710 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 6
30711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30712 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
30713 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
30714 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 10
32333 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 48

نظر خود را بنویسید