دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31289 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31290 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31291 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31292 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید