دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) پذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين موسسه م يباشند. 2) در پايان هر نيمسال تحصيلي به رتبه هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب 40و 30و20 درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 3) اين موسسه امكانات خوابگاهي ندارد اما مساعدت هاي لازم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي دانشجويي را بعمل خواهد آورد. 4) اين موسسه مجهز به سلف سرويس به ظرفيت كل پذيرفته شدگان با نرخ مصوب آيين نامه دانشجويي مي باشد . 5) در اين موسسه خدمات كلينيكي پزشكي و مشاوره اي جهت پذيرفته شدگان به صورت رايگان ارائه مي گردد. . 6) نشاني: اهواز، انتهاي بلوار گلستان، انتهاي بلوار پرديس 1، جنب دانشگاه پيام نور خوزستان تلفن:4-33345372-061

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان حسابداری با آزمون زن و مرد 18
32605 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
30992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30993 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30994 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30995 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
30996 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
32606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32607 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید