دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر سال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف 20 تا 40 درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد . 2) خوابگاه براي دانشجويان به صورت استيجاري و پرداخت هزينه توسط خود دانشجويان و براساس اولويت و ظرفيت واگذار خواهد شد. 3) در اين شعبه سرويس رفت و آمد جهت دانشجويان با اخذ هزينه پيش بيني شده است. 4) بوفه، سلف سرويس و غذاي گرم (نهار) براي آقايان و خانم ها موجود مي باشد. 5) وام دانشجويي مطابق بودجه صندوق رفاه دانشجويان. 6) نشاني: خراسان رضوي، كاشمر، بلوار سيد مرتضي(ع)، روبروي پمپ بنزين تلفن: 3-8250800-083

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 35
30938 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 4
31841 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 32
31842 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 23
31843 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 32
31844 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 90
31963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
31964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32528 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32529 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32530 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید