دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف 20تا40 درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 2) اين موسسه از طريق خوابگاه خودگردان اسكان دانشجويان غيربومي را تامين مي كند. 3) معرفي دانشجويان موسسه به مركز آموزش هاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور بهر ه مندي از آموزش هاي كوتاه مدت مرتبط با رشته تحصيلي در مدت تحصيل در موسسه با لحاظ تخفيف مناسب. 4) بهره مندي از امكانات، تسهيلات، مشاوره ها و دوره هاي آموزشي پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور ايجاد كسب و كارهاي كوچك دانش بنيان و تبديل ايده هاي دانشجويان به محصولات و خدمات قابل ارائه به بازار و توسعه كارآفريني. 5) نشاني: كرمانشاه، سه راه 22 بهمن، خيابان جهاد دانشگاهي. تلفن: 31031-083

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31329 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31330 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31331 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی خط و سازه های ریلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31332 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31333 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 6
31334 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31335 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31336 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31337 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31338 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31339 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
32042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
32043 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32905 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32906 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 18
49010 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فنی جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید