دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم حسابداری با آزمون زن و مرد 18
31254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31255 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31256 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید