دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) رتبه1 تا50 در بدو ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير معاف و مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد. 2) رتبه 51 تا 100 در بدو ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير معاف و مشمول50% كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد. 3) رتبه101 تا 200معاف از شهريه ثابت و متغير خواهند بود. 4) حائزين رتبه هاي فوق چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه اول تا سوم در هر نيمسال معرفي گردند كماكان از امتيازات فوق بهره مند خواهند بود .5) دانشجويان از وا مهاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره مند خواهند بود. 6) دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه م يباشد. 7) دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصيلي (در ارتباط با پايا ننامه) در مجلات معتبر علمي و پژوهشي و يا كنفرانس هاي علمي و بي نالمللي از مزاياي مالي آيي ن نامه آموزشي برخوردارخواهند بود. 8) استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، لابراتوار زبان و كتابخانه تخصصي. 9) نشاني: تهران، ميدان ونك ، خيابان ملاصدر ا، خيابان شيراز شمالي، خيابان حكيم اعظم، پلاك 3 تلفن: 89174004-021

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 18
32413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید