دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) بر اساس آيين نامه تخفيف شهريه مصوب هيات امناء، به دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند بخشي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود : الف : دانشجوياني كه معدل كل سال آخر دبيرستان آنان19 و بالاتر باشد. ب: دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي. ج: دانشجويان شاغل به تحصيل از يك خانواده در موسسه (دو نفر و بيشتر). د: دانشجوياني كه در جشنواره هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي شوند (قرآني، علمي، ورزشي، فرهنگي و...). ه : كليه بسيجيان فعال سراسر كشور با معرفي مناطق مقاومت بسيج در طي دوران تحصيل. 2) موسسه، خواهران و برادران متقاضي خوابگاه را به خوابگاه هاي خودگردان طرف قرارداد معرفي و غذاي گرم دانشجويي نيز در صورت تداوم همكاري صندوق رفاه دانشجويان، در اختيار دانشجويان عزيز خواهد گذارد. 3) در صورت حصول حد نصاب لازم، كلا سهاي خواهران و برادران، حتي الامكان بصورت جداگانه برگزار مي گردد. 4) نشاني: مشهد، بلوار معلم، خيابان معلم 77 ، جنب بوستان مرجان. تلفن4-35028601 نمابر: 35025605-051

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32549 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
30950 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 14
30951 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
30952 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31970 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
32550 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید