دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز (نفرات اول، دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي) بر اساس آيين نامه دانشجويان ممتاز موسسه. 2) ارائه تسهيلات مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 3) گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص شوراي آموزشي و طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي برخي از دانشجويان اين موسسه الزامي است. 4) معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور (iaste) جهت دوره هاي كارآموزي. 5) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سوم گردند، از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد. 6) به رتبه هاي برتر ورودي ( موسسه تخفيف ويژه در ثب تنام اولين نيمسال تعلق مي گيرد. 7) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران. 8) كليه خدمات آموزشي مؤسسه به صورت اينترنتي انجام مي شود . 9 موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي باشد. 10 ) نشاني: اصفهان، سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست 46 تلفن:37753114-031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30733 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30734 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
30735 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
30736 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30737 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
30738 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30739 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
30740 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 6
30741 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
30742 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
30743 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 10
30744 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
31925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32337 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32338 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32339 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید