دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1) خوابگاه خودگردان براي خواهران معرفي مي شود. 2) به دانشجويان برتر تخفيف شهريه تعلق م يگيرد. 3) درخواست وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان پذيرفته مي شود . 4 جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي مؤسسه مراجعه نماييد.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
33137 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
18690 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
31616 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31617 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31618 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31619 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31620 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31621 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31622 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31623 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31624 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31626 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31627 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی مخابرات صرفا سوابق زن و مرد 10
31628 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
32080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33138 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 18
33141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
33142 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید