دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30652 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی کاردانی معماری سنتی صرفا سوابق زن و مرد 10
30653 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی کاردانی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31820 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 32
31821 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی کاردانی علمی - کاربردی امور اراضی صرفا سوابق زن و مرد 90
31822 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی کاردانی تکنولوژی مواد غذایی صرفا سوابق زن و مرد 90
31823 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 90
32265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید