دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31638 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 10
31639 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31640 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
31641 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردانی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید