دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30674 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
30675 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30676 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30677 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
31829 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 32

نظر خود را بنویسید