دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

نشاني: آمل، خيابان طالقاني، كوچه اباذر 11 تلفن: 42251495-42251493-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31645 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31646 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31647 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
32083 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
33154 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33155 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
33156 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
33157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33158 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 18
33159 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
33160 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30
33161 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 30
33162 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 30
33163 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
33164 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید