دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

تلفن گویا 01133033131 نمابر 01133033990 amoozesh@sana.ac.ir آدرس : مازندران – ساری - میدان خزر – کیلومتر 7 جاده دریا – روبروی دانشگاه آزاد ساری کد پستی : 18761-48161 صندوق پستی : 1113-48175

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران بهداشت مواد غذایی صرفا سوابق زن و مرد 60
30142 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 140
31648 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 54
31892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 54
31893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 90
31894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 90
32084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
33165 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 28
33166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
33167 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33168 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید