دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان براي اسكان دانشجويان پسر نيز همكاري خواهد شد. 2) دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تحصيلي تا 50% از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 3) دانشجويان فعال در فعاليت هاي فرهنگي و دانشجويي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 4) نشاني: تنكابن، نشتارود، كوچه مرداب 2 تلفن:54265496-54266958-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31649 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31650 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
32085 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
32086 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33169 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33170 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
33171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
33172 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
33173 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید