دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل 30و20و10درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل 17 باشند. 2) هماهنگي لازم با بخش خصوصي نسبت به تامين خوابگاه خودگردان (خصوصي) براي دانشجويان بعمل خواهد آمد. 3) در صورت تخصيص تسهيلات از طرفصندوق رفاه دانشجويان وام شهريه تحصيلي مطابق ضوابط به دانشجويان متقاضي تعلق خواهد گرفت. 4) نشاني: گنبدكاووس، بلوار شادي، ضلع شرقي درياچه مصنوعي. تلفن:33349640-017

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31367 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31368 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31369 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان کاردانی مخابرات صرفا سوابق زن و مرد 10
32051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32950 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32951 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32952 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
32953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
32954 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید