دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان با همكاري موسسه، طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجويان متقاضي را اسكان خواهد داد. 2) نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي (به ترتيب 25و20و15 درصد شهريه ثابت) برخوردار خواهند شد. 3) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي حائز رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه بهره مند خواهند شد. 4) فرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهي معتبر از قرارداد بنياد شهيد با اين موسسه بهره مند خواهند شد.5) نشاني: بابل، كيلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، پرديس موسسه.تلفن:32163215-32163217-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31657 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 10
31659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 10
31661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
33175 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید