دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) وسيله اياب و ذهاب از تهران به گرمسار و بالعكس پيش بيني شده است. 2) به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه داده م يشود. 3) موسسه از آزمايشگاه و كارگاه هاي اختصاصي مربوط به رشته هاي تحصيلي برخوردار است. 4) به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم يارانه اي داده مي شود. 5) دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند بود. 6) موسسه جهت اسكان دانشجويان خواهر و برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي باشد. 7) موسسه داراي اينترنت بي سيم در كليه فضاهاي آموزشي م يباشد. 8) موسسه داراي يك سوله بزرگ ورزشي مي باشد. 9) نشاني: گرمسار، حاجي آباد. تلفن:7-34533924-023

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 6
31071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید