دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی) کدپستی ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱ صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹ تلفن ۸۸۰۴۶۸۹۱-۳ ایمیل info@ihcs.ac.ir
1) موسسه داراي خوابگاه خودگردان بوده كه هزينه آن توسط دانشجويان تامين خواهد شد. 2) دانشجويان از يك وعده غذاي گرم دانشجويي برخوردار خواهند بود . 3) در پايان هر ترم دانشجوياني كه موفق به اخذ معدل كل بيشتر از 19و18و17 گردند به ترتيب به ميزان 20و15و10 درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد ايشان منظور خواهد شد. 4نشاني: بابلسر، بهنمير، بلوار امام خميني(ره)، خيابان دانشگاه. تلفن:5-35750810-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31673 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31674 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31675 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مخابرات صرفا سوابق زن و مرد 10
32089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
33180 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33181 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
33182 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33183 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
33184 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی امور دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30
33185 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
33186 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
33187 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید