دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

چالوس-کیلومتر 1 جاده نمک آبرود (سردآبرود) تلفن : 52254757-52253097-011 تلفکس : 52257573-011 پست الکترونیک : info@ahelli.ir کدپستی :4663179596

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31676 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31677 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
32090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33188 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33189 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید