دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1) اين موسسه در هر ترم يك وعده غذاي گرم براي نهار براي دانشجويان فراهم مي كند. 2) سرويس اياب و ذهاب از دانشگاه به داخل شهر براي دانشجويان فراهم مي باشد . 3 اين موسسه از طريق صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه به دانشجويان پرداخت خواهد نمود. 4) اين موسسه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم در هر ترم از 50 تا 30 درصد تخفيف شهريه ثابت خواهد داد. 5) نشاني: سمنان، ميدان قومس، پارك سيمرغ.تلفن: 4-3330493-023

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 18
32655 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32656 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32657 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
32658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 30
32659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید