دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

الف) واحد خرمدره: 1) خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر. 2) سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت خودگردان . 20% درصد تخفيف براي پذيرفته شدگان مقاطع كارداني و 10% درصد تخفيف براي پذيرفته شدكان مقطع كارشناسي. 4) دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت ( اقساط 50% درصد تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتر (اول تا سوم). نشاني: استان زنجان، شهرستان خرمدره، انتهاي خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، جنب كمربندي. تلفن:35536550-35536560-024

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31033 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 10
32623 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32624 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32626 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
32627 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32628 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
32629 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید