دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

ب) واحد رفسنجان: 1) خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر در محل موسسه. 2) سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت خودگردان 20% درصد تخفيف براي پذيرفته شدگان مقاطع كارداني و 10% درصد تخفيف براي پذيرفته شدكان مقطع كارشناسي، دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت اقساط. 50% درصد تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتر (اول تا سوم) نشاني: استان كرمان، رفسنجان، كيلومتر 4 جاده يزد كرمان. تلفن: 34355625-34355626-034

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31308 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی ساخت و تولید صرفا سوابق زن و مرد 6
31309 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31310 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31311 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 6
31312 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31313 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 10
31853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردانی تکنولوژی مواد غذایی صرفا سوابق زن و مرد 90
32884 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 18
32885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
49009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید