دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

013- اين موسسه داراي خوابگاه دانشجويي براي كليه رشته ها و همچنين سلف سرويس دانشجويي مي باشد. 2) نشاني: رودبار، شهر رستم آباد. تلفن: 34675447

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31487 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 6
31488 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31489 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
31491 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردانی فنی جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 10
31492 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 8
33029 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
49017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید