دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) موسسه داراي خوابگاه خودگردان مي باشد. 2) طبق سهميه صندوق رفاه يك وعده غذاي آماده در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. 3) مطابق با بودجه مصوب صندوق رفاه، دانشجويان مي توانند از تسهيلات وام دانشجويي . بهره مند شوند. 4) به دانشجويان رتبه هاي برتر تخيف شهريه تعلق مي گيرد. 5) نشاني: استان گلستان، شهرستان آق قلا ، خيابان30متري خرمشهر، خيابان 20 متري شهيد فهميده، روبروي پارك تلفن:13-34528612-017

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31391 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6
31392 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 4
31393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31394 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31395 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
32966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید