دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) موسسه داراي خوابگاه دختران م يباشد. 2) تخفيف شهريه50 درصدي براي دانشجويان نفر اول 30درصد نفر دوم،10درصد نفر سوم در هر رشته و هر ترم. 3) دانشجوياني كه اين مؤسسه را به عنوان اولين اولويت انتخاب رشته خود درج نمايند، مشمول 10 % تخفيف شهريه مي گردند. 4) نشاني: بندرانزلي، خيابان اطبا، ساحل قو، روبروي هتل ناز خزر،نبش دريادلان يكم تلفن:44444127-44444128-013

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31500 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31501 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31872 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 32
33035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 18
33036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
33037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید